Kök Hücre ile Alzheimer Tedavisi

Alzheimer

Kök Hücre tedavisi ile Alzheimer hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir ve hatta tamamen durdurulabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır. Hastalık çok ilerlemiş ise birden fazla kez tedavinin tekrarlanması gerekebilir. 

 • Kök hücre ile Alzheimer hastalığı tedavisi dünya bilim adamlarının üzerinde çalıştığı yeni bir yöntem olarak kabul görmektedir.
 • Kök hücrelerin beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliği vardır bu nedenle Alzheimer tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Kök hücre tedavisi, vücudun otoimmun (savunma/ bağışıklık) sistemini iyileştirme, tetikleme ve düzenleme etkisine sahip olduğu için otoimmun sistemi hastalıklarında da kullanılmaktadır. Otoimmun sisteminin düzenlenmesinin Alzheimer tedavisinde olumlu etkileri olması dolayısıyla hastalığın tedavisinde kök hücre bir kez daha önem taşımaktadır.
 • Kök hücreler vücutta yaşlanan ve güçsüzleşen organların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle Alzheimer ve/veya yaşlanma nedeniyle fonksiyonları yavaşlamış olan organları da tedavi etmekte etkililerdir.
 • Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır. Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre belirlenir, her hasta için farklı protokol uygulanır.
 • Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Hastaların %75’inde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini büyük oranda engellemiş ve mevcuttaki kötü durumun düzelmesine yardımcı olmuştur.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer (zihinsel becerilerin hastalık sebebiyle azalması) demansın en sık görülen tiplerinden biridir. Hastalığın nedeni tam olarak bulunamasa da Alzheimer, beyin hücrelerinin zamanından önce ölmesi ve küçülerek aktivitesini kaybetmesinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Alzheimer aynen demans hastalığında olduğu gibi günlük aktivitelerin bozulmasından, ilerleyen dönemde hastanın kendini ifade edememesi, çevreyle ilişkilerinin bozulması, hesap, muhakeme yeteneğinin, algılamanın bozulmasıyla ilerleyen; hatta daha ileri dönemlerde hastanın kişilik değişiklikleri, bir takım psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan bir hastalıktır.

İlerleyen dönemlerinde hasta kendisine dahi bakamayacak duruma gelir. Yatağa bağımlı hale gelebilir ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayarak tamamen bağımlı bir hasta pozisyonuna dönebilir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığının başlangıç belirtileri;

 • Beyindeki sinir hücreleri ölmeye başladığından kısa süreli unutkanlıklar başlar. (Hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırlayamaz.)
 • Kelimeleri, tarihleri ve bildiği yolları hatırlayamaz.
 • Hesap yapma ve pratik düşünmede zorluk çekme başlar.
 • Eşyaların yerlerini unutur. (Başka yere koymak gibi)
 • Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksar, sorduğu soruları tekrar sorar, yakınlarını tanımamaya başlar.
 • Karakter özellikleri değişir, suçlayıcı olabilir.
 • Psikolojisi bozulur, içine kapanık bir hale gelir.
 • Sorumluluklardan kaçar.
 • Konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını gideremez ve yatağa mahkum olur.

Alzheimer Hastalığının Nedenleri

Alzheimer hastalığı, nedeni tam anlaşılamayan şekilde beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle ortaya çıkar (Yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olur fakat Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken oluşur). Çok nadir (yaklaşık 100 hastanın 5'inde) olmakla birlikte genetik formları da mevcuttur ama bunlara nadir rastlanmaktadır.

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de bir takım risk yaratan durumlar; yaş, geçmişte depresyon, damar hastalıkları, geçmişte ciddi kafa yaralanmaları olarak sıralanabilir.

Alzheimer Hastalığı Tedavisi

Alzheimer hastalığında günümüzde kullanılan ilaçlarla etkisi yavaşlatılabilmektedir. Bu da, Alzheimer hastalarının zihinsel fonksiyonlarının kullanımını artırarak birine bağımlı halde yaşayacak evreye gelmelerini geciktirir. Ancak hastalığın ilaçlarla kesin tedavisi olmadığından, alzheimer hastası olan kişiler ve yakınlarının destek hizmet almaları son derece önemlidir.

Kök Hücre ile Alzheimer Hastalığı Tedavisi

Kök hücreler ölmekte olan beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliğine sahiptir, bu sebeple Alzheimer tedavisinde kullanılmaktadır. Verilen hücrelerin boyutu beyin dokularına işleyebilecek boyutta küçüktür ve erken dönem teşhislerde tedavi oranı ciddi anlamda artmaktadır.

Verilecek hücre sayısı; hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi mezenkimal kök hücre (hastanın kendi yağ dokusu ve ya kemik iliğinden elde edilen) kullanarak gerçekleştirilir. Hangi tedavinin uygulanacağına hastanın durumuna göre karar verilir. 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilebilir.

Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre belirlenir, her hasta için farklı protokol uygulanabilir. Uygulanan tedavilerin en açık ve kalıcı etkileri, nörolojik ve zihinsel semptomların ortaya çıktığı, hastalığın başlangıç aşamasında (vakaların %90’ında) elde edilebilmiştir. Organik beyin lezyonları (frontoperiatel loblarda atrofi) gözlenen hastalarda da olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Eğer hastalık çok ilerlemiş ve hastadan yağ alınamaz duruma gelmişse, tedavi için "fetal kök hücre" tavsiye edilebilir.

Belirgin zihinsel bozukluk görülen vakalarda kök hücre uygulanması sonucu, hastaların hayat kalitesinin (genel durum, uyku, iştah vb.) arttığı da görülmüştür.

Bu hastalığın tedavisi Ukrayna, Kiev’de bulunan GenCell kök hücre tedavi merkezimizde yapılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR?

Alzheimer Genetik (Kalıtsal) bir hastalık mıdır?

Alzheimer hastalığında genetik faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Hastaların %30’unda ailede unutkanlık (bunama ) vardır. Genç yaşta başlayan (65 yaş altında) hastalarda bu faktör daha etkilidir.

Alzheimer Olmamak için Alınabilecek Önlemler Var Mıdır?

Alzheimer olmamak için spor yapmanın önemli olduğu bilinmektedir. Haftada üç kez spor yapmanın demans olma ihtimalini %70 azalttığı düşünülmektedir. Sigara kullanmamak, B12 vitamini tüketmek, D vitamini almak, alkol tüketimini azaltmak ve beyin egzersizleri de Alzheimera karşı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.

Alzheimer Tanısı Nasıl Konulur?

Alzheimer hastalığının en önemli belirtisi hastada fark edilen unutkanlık halidir. Ancak bütün unutkanlıkları Alzheimer olarak değerlendirmek doğru değildir. Pek çok kişi günlük yaşamında unutkanlıklar yaşamakta, fakat Alzheimer olmadan yaşamaya devam etmektedir.

Alzheimer hastalığı olduğu düşünülen kişilerin nörolojik muayeneler, laboratuvar testleri ve nöropsikolojik testler ile değerlendirilmelidir. Yüksek risk taşıyan kişilere, EEG yani kortikal haritalama, MR ve PET taraması da önerilebilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 • Hunsberger, J. G., Rao, M., Kurtzberg, J., Bulte, J. W., Atala, A., LaFerla, F. M., ... & Doraiswamy, P. M. (2016). Accelerating stem cell trials for Alzheimer's disease. The Lancet Neurology, 15(2), 219-230.
 • Duncan, T., & Valenzuela, M. (2017). Alzheimer’s disease, dementia, and stem cell therapy. Stem cell research & therapy, 8(1), 111.
 • Sugaya, K. (2005). Possible use of autologous stem cell therapies for Alzheimer's disease. Current Alzheimer Research, 2(3), 367-376.
 • Ager, R. R., & LaFerla, F. M. (2016). Stem cell therapy for alzheimer's disease. Reviews in Cell Biology and Molecular Medicine.
 • Kang, J. M., Yeon, B. K., Cho, S. J., & Suh, Y. H. (2016). Stem cell therapy for Alzheimer’s disease: A review of recent clinical trials. Journal of Alzheimer's Disease, 54(3), 879-889.
 • Kim, H. J., Seo, S. W., Chang, J. W., Lee, J. I., Kim, C. H., Chin, J., ... & Kim, S. T. (2015). Stereotactic brain injection of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells in patients with Alzheimer's disease dementia: a phase 1 clinical trial. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 1(2), 95-102.

Detaylı Bilgi Al

;
Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro