Hastalıklar & Tedaviler

Hastalıklar ve Kök Hücre ile Tedavi Yöntemleri

Otizm

Otizm, doğuştan olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkmakta ve bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Otizm hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Küba Kanser Aşısı

Küba kanser tedavi aşıları, immün sistemimizin kanserli hücrelere karşı antijenleri tanıyıp yok etme yeteneğini artırarak işlev görür. Bu aşılar, kanserle mücadele etmek için bir araç olarak kullanılabilir ve bazı durumlarda, kanserli hücrelerin büyümesini durdurabilir veya gerilemesine yardımcı olabilir.

Küba kanser aşısı ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Sperm Azlığı (Oligospermi)

Erkek hastalarda sperm hücreleri sayısının 20 milyon/ml’den daha az olmasıdır. Genellikle hastalığa ilişkin belirli bir semptom bulunmamaktadır. Hastalığın birden fazla sebebi olabilir. Oligospermi hastalarının doğal yolla bebek sahibi olup olamayacaklarının kesin bir cevabı yoktur.

Oligospermi hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Kadında Yumurtalık Rezervinin Azalması (Kısırlık)

Kadınlardaki kısırlık nedenleri birçok sebebe bağlı olabilir. Bunların arasında en sık görülenleri; adet ve yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, endometriozis, erken menepoz ya da tüplerin tıkalı-yapışık olmasıdır. Aynı şekilde hormonal bozukluklar ya da doğurganlık organlarındaki yapısal anormallikler de kısırlığın diğer nedenlerindendir.

Kadınlarda Kısırlık hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

İktidarsızlık

Penisin sertleşmesi olarak bilinen ereksiyonun, cinsel birleşmeyi sağlayacak kadar sertleşmemesine “İktidarsızlık” ya da tıbbi terimi ile “Erektil disfonksiyon” denir. Bu olay fonksiyonel bir bozukluktur. Bu hastalığın teşhisi için, iktidarsızlığın sürekli ya da çok sık olması gerekmektedir.

İktidarsızlık hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Siroz - Hepatik Ensefalopati (Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu)

Hepatik ensefalopati belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda görülen kompleks bir nöropsikiatrik sendromdur. Belirgin karaciğer disfonksiyonu akut karaciğer yetersizliğini, büyük portosistemik flantları ve sirozu içerir.

Siroz – Hepatik Ensefalopati (Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu) ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

MS (Multiple Skleroz)

MS (Multiple Skleroz), genç insanlarda travmalardan sonra en sık ikinci nörolojik özürlülük nedenidir. Genellikle tekrarlayan ataklarla başlar. Bu ataklar en az 24 saat sürmekle beraber genel olarak birkaç hafta sürebilir ve sonrasında kendiliğinden ya da ilaç tedavisi ile büyük oranda veya tamamen düzelir.

MS hastalığı ve Kök Hücre ile tedavisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Lupus Hastalığı

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE); nedeni tam olarak bilinmeyen, bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Her organı etkileyebilmekle birlikte en çok deri, eklem, böbrek, kan hücreleri ve sinir sistemi tutulmaktadır.

Lupus Hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Alzheimer

Alzheimer hastalığı demans (zihinsel becerilerin hastalık sebebiyle azalması) tiplerinden biridir. Ancak demansın en sık görülen türüdür. Alzheimer hastalığının nedeninin tam olarak çözümlenememesiyle beraber, beyin hücrelerinin zamanından önce ölmesi ve küçülerek aktivitesini kaybetmesinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Alzheimer hastalığı ve Kök Hücre ile tedavisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Parkinson

Parkinson yavaş ilerleyen ve genel olarak beyin hücrelerinin kaybı şeklinde tanımlanan; daha çok orta yaşlarda görülen beyin hastalığıdır. Ne ölümcüldür ne de felç eder. Genellikle erkeklerde 40 yaş sonrası ortaya çıkar. Parkinson, dopamin maddesinin (beyinde nöronlar arası etkileşimi sağlayan madde) sentez ve salınma yetersizliği kaynaklıdır. Dopamin üreten hücrelerin %60 ila %80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının belirtileri ortaya çıkar.

Beynimizdeki bu aksaklık normal hareketlerimizin yavaşlamasına, istirahat halinde titrememize neden olan durumdur. Parkinson başladıysa semptomları ilerlemeye devam edecektir. Genetik geçiş ve erkeklerde görülme sıklığı hastalığın devamlılığını sağlamaktadır.

Parkinson hastalığı ve Kök Hücre ile tedavisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Serebral Palsi

Serebral Palsi fiziksel bir engellilik halidir. Bebeklik ya da çocukluk döneminde rastlanan bu hastalık, gelişim geriliğine sebep olmaktadır. Erken dönem belirtileri olarak; bebeğin 2 aylıkken gülme refleksinin olmaması ve sakinleştirilmesi zor bir bebek olması, emme ve yutkunma zorluğu çekmesi, baş kontrolünde zorlanması, destek almadan oturamaması, 1 yaşına bastığında yürüyememesi ya da tek kelimeleri dahi söyleyememesi gibi durumlar görülür. Aynı zamanda denge ve koordinasyon sorunu da yaşar, parmak ucunda yürümeyi tercih eder.

Serebral Palsi hastalığı ve Kök Hücre tedavisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Kök Hücre ile Gençleşme

İnsanoğlunu yaşlandıran birçok iç ve dış etmenler mevcuttur.  Bunların en başında zamanla azalan kök hücre rezervleri bulunmaktadır. Bunun dışında zamanı durduramamak, sağlıksız ve hareketsiz bir yaşam, her gün daha fazla tüketilen hazır gıdalar, stres, sigara, alkol, aşırı şeker tüketimi, yaşa bağlı olarak hormonların azalması (HGH, DHEA-SO4, testosteron, melatonin, östrojen gibi) ve çeşitli bazı hastalıkların ortaya çıkması yaşlanmayı tetikleyen faktörlerdendir.

Kök Hücre ile Gençleşme hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz)

Merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronların) kaybından ileri gelir. Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar.

ALS hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Ülseratif Kolit

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza – submukoza) iltihabıdır. İltihabi değişikliğin olduğu bölgede bağırsağın iç yüzünü döşeyen örtü tabakası olan mukozada ülserler oluşur. Bu nedenle hastalığa, ülserlerle karakterli hastalık anlamına gelen ülseratif kolit denir.

Ülseratif Kolit Hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Kalp Hastalıkları

Hücreler yaşamlarını ve fonksiyonlarını devam ettirmek için kan akışana ihtiyaç duyarlar. Bu kan akışı, dokulara oksijen ve besin taşırken, atık maddeleri de uzaklaştırır. Hücrenin fonksiyonlarını devam ettirmesine yetecek kadar kan akımının olmamasına iskemi denir. Yani kısaca kan akımının azalmasıdır.Kalpkasının, çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan hastalıklara, iskemik kalp hastalıkları denir.

Kalp Hastalıkları ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Kas Erimesi (Musküler Distrofi)

Halk arasında kas erimesi olarak bilinen müsküler distrofi, çocukluk çağında; en sık engelli bir birey olmaya yol açan hastalıklardan biridir.

İskelet kaslarının ilerleyici hasarı ile ayırt edilebilen, kas güçsüzlüğü ve atrofiye sebep olan, genetik bir hastalıktır.

Bu hastalık bir kas proteini olan Distrofin’i programlayan gendeki bozukluğa bağlı olarak bu proteinin normalden kısa yapılması nedeniyle ortaya çıkar. G Distrofini taşıyan kromozom X kromozomu(erkekler XY, kadınlar ise XX kromozomları taşır) olduğundan X’e bağlı kalıtım vardır. Erkeklerde tek X kromozomu olduğundan, hastalık yalnızca erkeklerde görülür. Ayrıca hastalık anne karnındayken meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Kas Erimesi (Musküler Distrofi) Hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Demans

Kök Hücre tedavisi ile DEMANS hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır.

Demans Hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

LYME

Kök Hücre tedavisi ile LYME hastalığının sebep olduğu 350 farklı hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve gerilemesi sağlanabilir. Vücudun genelinde sağlanacak iyileşme ile bu hastalığın sebep olduğu bağışıklık sistemi, kas ya da eklem temelli bulguları hafifleterek hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde arttırır.

LYME hastalığı ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Otoimmün Hastalıklar

Kök Hücre tedavisi ile otoimmün hastalıkların ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir ve hatta tamamen durdurulabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır.

Otoimmün Hastalıklar ve Kök Hücre ile tedavi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Yüze Kök Hücre Tedavisi

Kök hücreler 28-30 yaşlarından itibaren cildimizde her sene belirli oranlarda ölerek azaldığı için yaşlanır ve kırışırız. Eksilen hücreleri, kök hücre tedavisi ile yerine koyarak, yılların negatif etkilerini silmek ve zamanı geri almak mümkün.

Yüze Kök Hücre Tedavisi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro