Kök Hücre ile Demans Hastalığı Tedavisi

Kök Hücre tedavisi ile DEMANS hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır.

 • Kök hücre ile DEMANS hastalığı tedavisi dünya bilim adamlarının üzerinde çalıştığı yeni bir yöntem olarak kabul görmektedir.
 • Kök hücrelerin, zarar görmüş beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliği vardır. Kök hücreler bu nedenle DEMANS
  tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Verilecek hücre sayısı hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi, 45gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilir.
 • Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir.

Demans Hastalığı Nedir?

Halk arasında bunama olarak bilinen demans, hastalık nedeniyle kişinin bellek ve dil yetileri, soyut düşünme, yargılama gibi zihinsel işlevlerinde görülen yetersizlik durumudur.

Demans 60 yaş üstündeki kişilerde en sık görülen yeti kaybı nedenidir ve insan ömrü uzadıkça bu hastalığın görülme sıklığı da artmaktadır. 65 yaşında demans riski %5 iken, her 5 yılda bir risk ikiye katlanmakta ve 85 yaş üzerinde %40-50 oranlarına ulaşmaktadır.

Unutkanlık yaşlılıkta en sık şikayet edildiği bilinen bir gerçektir ve çoğunlukla yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilir fakat yaşlılarda unutkanlığın birçok tıbbi sebebi olabilir. Bunamanın en yaygın nedeni olan Demans hastalığı yaşlılarda unutkanlığın önemli sebeplerinden birisidir.

Beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık türü olduğu bilinmektedir.

Demans Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın başlangıç belirtileri;

 • Bellek sorunları, unutkanlık ve hafıza kayıpları
 • Rutin davranışları yapmada görülen zorluklar
 • Doğru sözcükleri bulmakta zorluk çekme
 • Ruh halindeki ani değişiklikler
 • Apati- Kayıtsızlık, moralsizlik ve güvensizlik
 • Normal günlük işleri yapmada ve tamamlamada zorlanma
 • Karışıklık, kişilerin yüzlerini ve isimlerini hatırlayamama
 • Hikayeleri ve olayları takip etmekte zorlanma
 • Başarısız yön duygusu, sık sık yolunu kaybetme
 • Tekrarlayan davranışlar, aynı soruları tekrar sorma veya aynı şeyleri tekrarlayarak anlatma
 • Değişime uyumsuzluk, bir şeyi neden yaptığını unutma ve panik olma hali
 • Zihinsel becerilerde gerileme
 • Kelimeleri bulma ve cisimleri adlarını hatırlamada zorlanma
 • Hesap yapma ve sayılarla işlem yapmakta zorlanma

Demans Hastalığının Nedenleri

Unutkanlık gibi bilişsel kayıplar ileri yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Yaşa bağlı oluşan bu durum, ilerleyen yaşın beyinde neden olduğu sinir hücresi harabiyeti sonucu ortaya çıkar ve bunama değildir. Hipotiroidizm gibi tiroid fonksiyon bozuklukları, kansızlık, B12 vitamini ve folik asit eksiklikleri ile bazı diğer tıbbi durumlar da yaşlılarda unutkanlığın nedenlerindendir.

Yaşlılarda görülen unutkanlık şikayetinin ciddiye alınması gerekir. Çeşitli değerlendirmeler sonucu unutkanlığın nedeni saptanmalıdır. Demans hastalığına neden olan bazı sorunlar ve hastalıklar tedavi edilebilir olduğu için hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Örneğin metabolizma rahatsızlığı, depresyon, ilaç yan etkileri, yanlış ilaç kullanımı gibi sorunlar engellenebilir. Bu nedenle, demansa neden olan sorunun erken tespiti çok önemlidir.

Demans Hastalığı Tedavisi

Demans tedavisinin başarısı hastalığa neden olan sorunun kaynağına ve ciddiyetine bağlıdır. Hasta ve hasta yakınlarının detaylı şekilde bilgilendirilmesi, gerek duydukları desteğin verilmesi, iyileşme ve yaşam kalitesi için çok önemlidir. Kesin tedavisi bulunmamış olsa bile son yıllarda yeni çıkan bazı ilaçlar demans belirtilerini azaltmakta ve ilerlemesini yavaşlatmaktadır.

Beyinde kan pıhtılaşmasına neden olabilecek vasküler demans hastalığında tedavi, daha fazla kan pıhtısının oluşmasının önlenmesine yöneliktir.

Demans hastaları ve yakınları mutlaka hastalık hakkında bilgi sahibi olmalı, böylece gelecekte olabilecek sorunlar için önlem almaları kolaylaşır.

Kök Hücre ile Demans Hastalığı Tedavisi

Kök hücreler ölmekte olan beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliğine sahiptir, bu sebeple Demans tedavisinde kullanılmaktadır. Verilen hücrelerin boyutu beyin dokularına işleyebilecek boyutta küçüktür ve erken dönem teşhislerde tedavi oranı ciddi anlamda artmaktadır.

Verilecek hücre sayısı, hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi mezenkimal kök hücre(hastanın kendi yağ dokusu ve ya kemik iliğinden elde edilen) kök hücre kullanarak gerçekleştirilir. Hangi tedavinin uygulanacağına hastanın durumuna göre karar verilir. 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilebilir.

Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre belirlenir, her hasta için farklı protokol uygulanabilir. Uygulanan tedavilerin en açık ve kalıcı etkileri, nörolojik ve zihinsel semptomların ortaya çıktığı, hastalığın başlangıç aşamasında (vakaların %90’ında) elde edilebilmiştir. Organik beyin lezyonları (frontoperiatel loblarda atrofi) gözlenen hastalarda da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Belirgin zihinsel bozukluk görülen vakalarda kök hücre uygulanması sonucu, hastaların hayat kalitesinin (genel durum, uyku, iştah vb.) arttığı da görülmüştür.

Bu hastalığın tedavisi Ukrayna, Kiev’de bulunan GenCell Kök Hücre Tedavi Merkezi’mizde yapılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Demans Genetik (Kalıtsal) bir hastalık mıdır?

Demans hastalığında genetik faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Hastaların %30’unda ailede bunama geçmişi görülmektedir. Genç yaşta başlayan (65 yaş altında) hastalarda bu faktör daha etkilidir.

Demans Olmamak için Alınabilecek Önlemler Var Mıdır?

Demans olmamak için spor yapmanın önemli olduğu bilinmektedir. Haftada üç kez spor yapmanın demans olma ihtimalini %70 azalttığı düşünülmektedir. Sigara kullanmamak, B12 vitamini tüketmek, D vitamini almak, alkol tüketimini azaltmak ve beyin egzersizleri de demansa karşı alınabilecek önlemlerdendir.

Demans Tanısı Nasıl Konulur?

Demans hastalığının en önemli belirtisi hastada fark edilen unutkanlık halidir. Ancak bütün unutkanlıkları Demans olarak değerlendirmek doğru değildir. Pek çok kişi günlük yaşamında unutkanlıklar yaşamakta fakat Demans olmadan yaşamaya devam etmektedir.

Demans hastalığı olduğu düşünülen kişilerin nörolojik muayeneler, laboratuvar testleri ve nöropsikolojik testler ile değerlendirilmelidir. Yüksek risk taşıyan kişilere, EEG yani kortikal haritalama, MR ve PET taraması da önerilebilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • Hunsberger, J. G., Rao, M., Kurtzberg, J., Bulte, J. W., Atala, A., LaFerla, F. M., ... & Doraiswamy, P. M. (2016). Accelerating stem cell trials for Alzheimer's disease. The Lancet Neurology, 15(2), 219-230.
 • Duncan, T., & Valenzuela, M. (2017). Alzheimer’s disease, dementia, and stem cell therapy. Stem cell research & therapy, 8(1), 111.
 • Sugaya, K. (2005). Possible use of autologous stem cell therapies for Alzheimer's disease. Current Alzheimer Research, 2(3), 367-376.
 • Ager, R. R., & LaFerla, F. M. (2016). Stem cell therapy for alzheimer's disease. Reviews in Cell Biology and Molecular Medicine.
 • Kang, J. M., Yeon, B. K., Cho, S. J., & Suh, Y. H. (2016). Stem cell therapy for Alzheimer’s disease: A review of recent clinical trials. Journal of Alzheimer's Disease, 54(3), 879-889.
 • Kim, H. J., Seo, S. W., Chang, J. W., Lee, J. I., Kim, C. H., Chin, J., ... & Kim, S. T. (2015). Stereotactic brain injection of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells in patients with Alzheimer's disease dementia: a phase 1 clinical trial. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 1(2), 95-102.

Detaylı Bilgi Al

;
Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro