Küba Kanser Aşısı

Buerger Hastalığı

Kanser Tedavisinde Küba Aşısı

Küba aşısı, bağışıklık tepkisini uyarmak için virüsün küçük bir parçasını kullanan bir protein alt birim aşısıdır. Modifiye Küba aşısı ise klasik Küba aşısının kanser tedavisi için uyarlanmış halidir. Aşı, yüksek etkinlik oranları ile kanser tedavisinde umut vaat etmektedir.

Küba Aşısı Nedir?

Küba, menenjit B aşısı ve terapötik akciğer kanseri aşısı da dahil olmak üzere aşı geliştirme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Küba'nın Havana kentinde bulunan Finlay Aşı Enstitüsü tarafından geliştirilen bir aşıdır.

Küba kanser aşısı, Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen mRNA aşılarından farklı olarak bir protein alt birim aşısı olması bakımından benzersizdir. Protein alt birim aşıları, bir bağışıklık tepkisini uyarmak için virüsün küçük bir parçasını, bu durumda SARS-CoV-2'nin başak proteinini kullanır.

Küba aşısının avantajlarından biri de satın alınabilirliğidir. Ek olarak, aşının normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabilmesi, sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde dağıtımını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Modifiye Küba Aşısı Nedir?

Modifiye Küba aşısı, orijinal Küba aşısının belirli bir amaca veya ihtiyaca daha iyi uyacak şekilde değiştirilmiş veya uyarlanmış bir versiyonunu ifade eder. Her biri belirli bir tıbbi sorunu ele almak için tasarlanmış CIMAvax-EGF, Soberana Plus, Mambisa, HeberNasvac gibi birkaç değiştirilmiş Küba aşısı örneği vardır.

Küba aşıları, farklı kanser türlerine özgü proteinleri hedefleyerek hedefe yönelik ve etkili bir tedavi yaklaşımı sunmaktadır.

CIMAvax-EGF aşısının modifiye edilmiş bir versiyonu şu anda meme kanseri ve kolorektal kanser gibi diğer kanser türlerinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Bu modifiye edilmiş aşı, bu kanser türlerine özgü proteinleri hedefleyerek daha hedefe yönelik ve etkili bir tedavi yaklaşımına olanak tanıyacak.

Küba Aşısı Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?

Küba aşısı, Küba'nın Havana kentindeki Finlay Aşı Enstitüsü tarafından geliştirildi. Aşı ilk olarak Ağustos 2020'de COVID-19 salgınının ortasında duyuruldu.

Finlay Vaccine Institute, hepatit B, menenjit B ve pnömokok hastalığı aşıları da dahil olmak üzere aşı geliştirme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. COVID-19 salgını ortaya çıktığında, Enstitü virüs için bir aşı üzerinde çalışmaya başladı.

Küba aşısının geliştirilmesi, Finlay Aşı Enstitüsü, Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji Merkezi ve Küba'daki diğer araştırma kurumları arasındaki ortak bir çabadır. Aşı, bir bağışıklık tepkisini uyarmak için virüsün küçük bir parçasının, bu durumda SARS-CoV-2'nin başak proteininin kullanılmasını içeren, rekombinant protein alt birimi olarak bilinen bir teknoloji kullanılarak geliştirildi.

Küba Aşısı Nasıl Etki Ediyor?

Vücudumuz her zaman çeşitli yabancı mikroorganizmalarla ve kanserleşmiş hücrelerle mücadele eder. İmmün sistemimiz, bu yabancı maddelerin dış yüzeylerindeki antijen olarak adlandırılan yapıları tanır ve saldırıya geçer. Bu saldırı sırasında immün sistemimiz, hedeflere karşı uzun süreli bir bellek oluşturur ve gelecekteki saldırılara daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilir.

Küba kanser tedavi aşıları, immün sistemimizin kanserli hücrelere karşı antijenleri tanıyıp yok etme yeteneğini artırarak işlev görür. Bu aşılar, kanserle mücadele etmek için bir araç olarak kullanılabilir ve bazı durumlarda, kanserli hücrelerin büyümesini durdurabilir veya gerilemesine yardımcı olabilir.

Küba aşısı, bir bağışıklık tepkisini uyarmak için virüsün küçük bir parçasını kullanarak çalışan bir protein alt birim aşısıdır. Spesifik olarak aşı, SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan başak proteini adı verilen bir protein kullanır.

Aşı, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen başak proteininin bir protein alt birimini içerir. Alt birim daha sonra, bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olan bir madde olan bir adjuvan ile birleştirilir. Ortaya çıkan aşı daha sonra 28 gün arayla iki doz halinde uygulanır.

Aşı vücuda enjekte edildiğinde, bağışıklık sistemi başak proteinini yabancı olarak tanır ve bir bağışıklık tepkisi oluşturur. Bu bağışıklık tepkisi, virüsü tanıyabilen ve nötralize edebilen proteinler olan antikorların üretimini içerir.

Küba aşısının klinik deneylerde güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiği gösterilmiştir. Faz II klinik deneylerinden elde edilen erken sonuçlar, iki dozdan sonra %62'nin üzerinde bir etkinlik oranı ve üç dozdan sonra %90'ın üzerinde bir etkinlik oranı göstermiştir.

Kanser Tedavisinde Küba Aşısından Nasıl Faydalanılıyor?

Hastanemizde kullandığımız modefiye Küba aşısı, kanser tedavisinde kullanılan eşsiz bir aşıdır. Enfeksiyonları önlemeyi amaçlayan geleneksel aşıların aksine, birçok kanseri tedavi etmek için tasarlanmıştır.

Aşı, akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünde yüksek seviyelerde bulunan epidermal büyüme faktörü (EGF) adı verilen bir proteini hedefleyerek çalışmaktadır. EGF, kanser hücreleri de dahil olmak üzere hücrelerin büyümesini ve bölünmesini uyaran bir proteindir. Kanser aşısı, EGF'yi hedefleyerek kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmaktadır.

Aşı, enjeksiyon yoluyla, tipik olarak ayda bir kez uygulanır. Aşı, bağışıklık sistemini EGF'yi hedefleyen ve ona bağlanan antikorlar üretmesi için uyararak çalışır. Antikorlar, EGF'ye bağlanarak, proteinin kanser hücrelerine bağlanmasını ve büyümelerini uyarmasını engeller. Bu, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve vücuda kanserle savaşması için daha fazla zaman verir.

Tedavilerimizde kullandığımız modifiye kanser aşısının klinik deneylerde etkili olduğu gösterilmiştir. İlerlemiş akciğer kanseri olan 1.000'den fazla hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, aşı olanların ortalama hayatta kalma süresi, almayanlara göre daha uzundur. Ayrıca aşı, çok az yan etki ile iyi tolere edilmiştir.

Küba Kanser Tedavisi Hangi Kanser Hastalıklarını Kapsıyor?

Küba kanser tedavisi, özellikle hastanemizde kullandığımız modifiye kanser aşısı, birçok kanser tedavisinde kullanılmaktadır. CIMAvax-EGF gibi aşılara ek olarak, çeşitli kanser türleri için Küba'daki diğer kanser tedavileri de kullanılmaktadır. Örneğin CIGB-300 aşısı ilerlemiş prostat kanserinin tedavisinde kullanılırken Vaxira aşısı küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Küba kanser tedavisi ayrıca bitkisel ilaçlar ve fizik tedavi gibi bir dizi tamamlayıcı tedaviyi içerir. Bu terapiler, vücudun doğal iyileşme süreçlerini desteklemek ve kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.

Genel olarak, Küba kanser tedavisi farklı kanser türleri için bir dizi başka tedavi içerir. Küba'nın kanser tedavisine yaklaşımı, bütüncül bakıma odaklanma ve geleneksel ve modern tıbbi uygulamaların entegrasyonu ile karakterize edilir.

Küba Kanser Tedavisi Etkili mi?

Küba kanser tedavisi, klinik deneylerde umut verici sonuçlar vermiştir. Klinik deneylerde, Aşının ilerlemiş kanseri olan hastaların yaşam kalitesini iyileştirdiği ve hayatta kalma süresini uzattığı gösterilmiştir. Ek olarak, aşının düşük toksisiteye ve az yan etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu durum da aşıyı kanser hastaları için güvenli bir seçenek haline getirmiştir.

CIGB-300 aşısı ve Vaxira aşısı gibi diğer Küba kanser tedavileri de sırasıyla prostat kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi için klinik deneylerde umut verici sonuçlar vermiştir.

Küba kanser tedavisinin etkinliğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, klinik deneylerden elde edilen ilk sonuçlar cesaret vericidir. Ek olarak, bir dizi tamamlayıcı terapiyi içeren kanser bakımına bütüncül yaklaşım, kanser hastalarının yaşam kalitesini artırabilir ve daha iyi tedavi sonuçlarına katkıda bulunabilmektedir.

Küba Kanser Aşısı Tedavi Sürecimiz Nasıl İşliyor?

Küba kanser aşısı tedavi süreci genetik uzmanımız ve diğer tıp uzmanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, CT taramaları veya MRI'lar gibi görüntüleme testlerinin yanı sıra hastanın genel sağlığını değerlendirmek için kan testlerini içerebilmektedir.

Hasta aşı tedavisi için aday ise, haftalar veya aylar boyunca bir dizi enjeksiyon alacaktır. Aşının ne kadar süreyle kaç doz verileceği kanserin türüne ve evresine göre değişebilmektedir.

Tedavi süreci boyunca hastalar, aşı tedavisinin istenen etkiye sahip olduğundan emin olmak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yan etki veya komplikasyonu yönetmek için genetik uzmanımız ve sağlık ekiplerimiz tarafından yakından izlenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanser aşısı her hasta için uygun mudur?

Birçok kanser türü için Küba aşısı seçeneği bulunsa da aşı, her hasta için uygun değildir.

Küba aşısı güvenilir mi?

Küba tarafından geliştirilen kanser aşıları, klinik deneylerde umut vaat edici sonuçlar göstermiştir.

Küba kanser aşısı işe yarıyor mu?

Küba kanser aşısı için yapılan az sayıda çalışmalarda, aşının büyük yan etkilere sahip olmadan hastaların yaşam kalitelerini ciddi oranda artırdığı görülmüştür.

Kimler Küba aşısı yaptırabilir?

Kanser aşısı, ileri evre kanser hastalarının tıbbi tedavi süreci bittikten sonra uygulanmaktadır.

Küba kanser aşısı özellikle hangi kanser türlerinde kullanılır?

Akciğer kanseri dışından meme, mesane, baş-boyun, böbrek ve pankreas kanseri gibi birçok kanser türünde Küba kanser aşısı kullanılabilmektedir.

Kanser aşısı kanserin yan etkilerini azaltıyor mu?

Küba kanser aşısı, kanser hastalarının genel sağlığını ve esenliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Dolayısıyla tedavi boyunca kanserin yan etkilerini azaltabilmektedir.

Küba kanser aşısı fiyatı nedir?

Kanser aşısı tedavisi kişiye özel olarak planlanmaktadır. Bu sebeple fiyat bilgisi alabilmek için formu doldurmak gerekmektedir.

Detaylı Bilgi Al

Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro