MS (Multiple Skleroz)

MS (Multiple Skleroz)

Kök Hücre ile MS (Multipl Skleroz) Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi ile MS (Multipl Skleroz) hastalarında hastalığın ilerlemesi büyük oranda engellenir ve mevcut durum çok daha iyi seviyelere çekilir. Kök hücre tedavisi, beyinde otoimmün enflamasyonu engeller, hasarlı beyin ve omurga hücrelerini onarır. Hastalığın başında bu tedaviyi gören hastalar işlerine geri dönebilmektedirler.

 • Kök hücre tedavisi ile MS’de oluşmuş olan plaklar kaybolmaya başlar ve bu, MR görüntüleriyle de ortaya koyulur. Diğer yandan kök hücre tedavisi vücudun savunma sistemini güçlendirdiği için hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.
 • Tedavi sonucunda hastanın durumun sabitlenmesi ve hastalığın ilerlemesinde azalma, hastalığın şiddetlendiği periyodların süresinin kısalması, hastanın psikolojisinde, duygularında ve kavramalarında gelişim, bağışıklıkta kuvvetlenme ile hayat kalitesinde artış görülür.
 • Verilecek hücre sayısı hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi, 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilir.
 • Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır.

MS Hastalığı Nedir?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran, beyin, omurilik ve optik sinirleri etkileyen kronik bir hastalıktır. En sık 20-40 yaş arası erişkinlerde ortaya çıkabilirken, çocuklar ve daha ileri yaştaki kişilerde de görülebilmektedir. Genç insanlarda en sık görülen ikinci nörolojik engellilik nedenidir. Genellikle tekrarlayan ataklarla başlar. Bu ataklar genel olarak birkaç hafta sürer ve sonrasında kendiliğinden ya da ilaç tedavisi ile büyük oranda veya tamamen geçer. Bazı durumlarda ataklar tam düzelmeyebilir ve kalıcı nörolojik bulgulara yol açabilir. Bazı durumlarda nörolojik bulgular yavaş ilerleyen bir seyir gösterebilir.

MS Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

MS hastalığının belirtileri hastalığın türüne ve kişiye göre değişebilmektedir. Belirtiler, etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. MS’li kişiler, hastalık belirtilerinin herhangi birini ataklar ve düzelmeler ya da yavaş kötüleşen bir seyir izleyerek yaşayabilirler.

 • Uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, elektriklenme
 • Baş dönmesi
 • Güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı
 • Görme kaybı, çift görme
 • Boşaltım fonksiyonu sorunları
 • Konuşma bozukluğu
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Denge kaybı, düzgün yürüyememe
 • Bulantı
 • Yorgunluk
 • Hafıza kaybı, depresyon, bilişsel zorluklar
 • Yutma güçlüğü

MS Hastalığının Nedenleri

Multipl skleroza ne ya da nelerin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı otoimmun bir hastalık olduğu düşünülmektedir. MS’de bu süreç, beyin ve omurilikteki sinir tellerini koruyan ve örten madde olan miyeline zarar verir. Miyelin zarar gördüğünde, sinirler boyunca iletilen mesajların yavaşlayabildiği veya engellenebildiği görülür.

Tıp dünyası multipl skleroz hastalığının neden bazı insanlarda görülüp bazılarında görülmediğini henüz net olarak çözememiş olsa da genetik faktörlerden, çocukluktaki enfeksiyonlara kadar çeşitli faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

MS Hastalığı Tedavisi

Günümüzde multipl sklerozun henüz kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, atakla ortaya çıkan nörolojik bulguların giderilmesi, atakların ve kalıcı nörolojik bulguların önlenmesi mümkündür.

Ataklarla ortaya çıkan nörolojik bulguların giderilmesinde başlıca kullanılan ajan steroid (kortizon) tedavisidir. Farklı uygulama yolları ile verilebilse de, en sık uygulama biçimi damardan yüksek dozda ardışık veya aralıklı uygulamadır. Çoğunlukla bu tedavi ile hastada tam veya tama çok yakın oranda düzelme gözlenir.

Eğer atak bulgularında steroid tedavisine rağmen yeterli düzelme sağlanamamışsa, alternatif bir tedavi biçimi ‘plazmaferez’dir (plazma filtrasyonu ile kandaki bazı antikorların dolaşımdan uzaklaştırılması). Bu tedavi ile hastalığa yol açan antikorların vücuttan uzaklaştırılması ile iyileşme sağlanır.

Günümüzde MS tedavisinde en başarılı olunan noktalardan biri de önleyici tedavidir. Burada amaçlanan nörolojik özürlülük yerleşmeden ve birikmeden gelişmesini önlemektir. Hastaların %30-40’ında ataklar tamamen önlemekte, bir diğer %30’luk grupta da atak sıklığı ve şiddeti azalabilmektedir.

Kök Hücre ile MS Hastalığı Tedavisi

Kök hücre tedavisi ile tamamen hastalığın ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Ancak tedaviyle MS’de oluşmuş olan plaklar kaybolmaya başlar ve bu MR görüntüleriyle de ortaya koyulur. Plakların kaybolmasıyla beraber hastanın şikayetleri azalmaya, gerilemeye başlar.

Kök Hücre Tedavisi MS hastalarında, beyinde otoimmün enflamasyonu engelleyerek hasarlı beyin ve omurga hücrelerini onarır. Tedavi sonrasında hastalarda, durumun sabitlenmesi ve hastalığın ilerlemesinde azalma, hastalığın şiddetlendiği periyodların süresinin kısalması, el ve ayaklardaki spastisite (kasların şiddetli derecede kasılı kalması) durumunun azalması, yürümede gelişme, koordinasyon ve denge gelişimi, konuşmada ilerleme, hastanın psikolojisinde, duygularında ve kavramalarında gelişim, bağışıklıkta kuvvetlenme, iç organ işlevlerinde düzelme (kalp, böbrek, karaciğer, bağırsak) ve dolayısı ile hayat kalitesinin artması gözlemlenmektedir.

Hastalığın başında bu tedaviyi gören hastalar işlerine geri dönebilmektedirler.

Diğer bir yandan kök hücre tedavisi vücudun savunma sistemini güçlendirdiği için hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Uzun vadede plak oluşumu tekrar başlarsa, yine kök hücre yönteminin uygulanması gerekebilir. Bu hastalığın tedavisi Ukrayna, Kiev’de bulunan GenCell Kök Hücre Tedavi Merkezi’mizde yapılabilmektedir.

Uygulama Şekli

Verilecek hücre sayısı, hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi mezenkimal kök hücre(hastanın kendi yağ dokusu ve ya kemik iliğinden elde edilen) ve ya fetal kök hücre kullanarak gerçekleştirilir. Hangi tedavinin uygulanacağına hastanın durumuna göre karar verilir. 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilebilir. Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre ayarlanır, her hasta için farklı protokol uygulanabilir.

Tedavideki Başarı Oranları

Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Hastaların %83 ’inde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini büyük oranda engellemiş ve mevcuttaki kötü durumun düzelmesine yardımcı olmuştur

SIKÇA SORULAN SORULAR

MS Hastalığının farklı türleri var mıdır?

Dört çeşit MS’ten bahsetmek mümkündür:

Klinik İzole Sendrom (CIS):

Belirtileri en az 24 saat süren, multipl sklerozun karakteristik özelliğinin görüldüğü ilk bölümdür. Bu aşamadaki hastalar henüz MS tanı kriterlerini karşılamamaktadırlar çünkü CIS geçiren hastaların hepsinin MS geliştirmeme ihtimali vardır.

Nükseden-uyaran MS (RRMS):

MS’li kişilerin yüzde 85’ini etkileyen ve yeni veya artan semptomlar içeren en yaygın durumdur.

Birincil ilerleyen MS (PPMS):

Hastada erken nüksler ya da remisyonlar olmaksızın semptomların başlangıcından itibaren giderek kötüleşen nörolojik fonksiyonlar (sakatlık birikimi) görülmektedir. Vakaların yaklaşık yüzde 15’i PPMS’dir.

İkincil ilerleyen MS (SPMS):

İlk ataklardan veya nüksetme ve remisyondan sonra hastalığın sürekli olarak ilerlemesi durumudur.

MS Hastalığı en çok kimlerde görülür?

Öncelikle Multipl Skleroz(MS) ölümcül bir hastalık değildir. Bu konuda yapılmış pek çok çalışma vardır. Bu çalışmalarda ortalama yaşam süresi açısından MS'lilerle sağlıklı bireyler arasında önemli bir fark olmadığı ortaya konmuştur. MS'de bulaşıcılık söz konusu değildir.

Hastalıkta yaş, cinsiyet, aile geçmişi, bazı enfeksiyonlar, etnik köken ve yaşanan coğrafyanın yanı sıra diğer bazı otoimmun sistemi hastalıklarının da rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalık genellikle 20-40 yaş arası gençlerde, kadınlarda, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlarda, kentlerde yaşayan eğitim düzeyi yüksek kişilerde görülmektedir.

MS Tanısı Nasıl Konulur?

MS’in tanısı koymak için tek bir gereç bulunmamaktadır. Çoğunlukla hastanın nörolojik geçmişi, nörolojik muayene bulguları, beyin ve spinal MR bulguları, bazı durumlarda beyin-omurilik sıvısı bulguları ve bazı durumlarda da elektrofizyolojik testlerle tanı koyulur. Nadiren, diğer tanı olasılıklarını netleştirmek için biyopsi yapılması gerekebilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 • Mancardi, G., & Saccardi, R. (2008). Autologous haematopoietic stem-cell transplantation in multiple sclerosis. The Lancet Neurology, 7(7), 626-636.
 • Mancardi, G. L., Sormani, M. P., Gualandi, F., Saiz, A., Carreras, E., Merelli, E., ... & Rambaldi, A. (2015). Autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis A phase II trial. Neurology, 84(10), 981-988.
 • Connick, P., Kolappan, M., Crawley, C., Webber, D. J., Patani, R., Michell, A. W., ... & Compston, A. (2012). Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof-of-concept study. The Lancet Neurology, 11(2), 150-156.
 • Yamout, B., Hourani, R., Salti, H., Barada, W., El-Hajj, T., Al-Kutoubi, A., ... & Kreidieh, N. M. (2010). Bone marrow mesenchymal stem cell transplantation in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Journal of neuroimmunology, 227(1), 185-189.
 • Pasquini, M. C., Griffith, L. M., Arnold, D. L., Atkins, H. L., Bowen, J. D., Chen, J. T., ... & Muraro, P. A. (2010). Hematopoietic stem cell transplantation for multiple sclerosis: collaboration of the CIBMTR and EBMT to facilitate international clinical studies. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 16(8), 1076-1083.
 • Uccelli, A., Laroni, A., & Freedman, M. S. (2011). Mesenchymal stem cells for the treatment of multiple sclerosis and other neurological diseases. The Lancet Neurology, 10(7), 649-656.
 • Llufriu, S., Sepúlveda, M., Blanco, Y., Marín, P., Moreno, B., Berenguer, J., ... & Andreu, E. J. (2014). Randomized placebo-controlled phase II trial of autologous mesenchymal stem cells in multiple sclerosis. PloS one, 9(12), e113936.

Detaylı Bilgi Al

;
Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro