Parkinson

Parkinson

Kök Hücre ile Parkinson Tedavisi

Kök Hücre tedavisi ile Parkinson hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir ve hatta tamamen durdurulabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır. Kaslarda sağlanacak iyileşme ile hastanın yaşam kalitesi ciddi şekilde artar. Kök hücre ile Parkinson hastalığı tedavisi dünya bilim adamlarının üzerinde çalıştığı yeni bir yöntem olarak kabul görmektedir.

 • Kök hücrelerin, zarar görmüş beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliği vardır. Kök hücreler bu nedenle Parkinson tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Verilecek hücre sayısı hastanın yaş ve kilosuna göre belirlenir. Tedavi, 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste uygulama ile gerçekleştirilir.
 • Tedavi protokolü tamamen hastanın durumuna göre ayarlanır, her hasta için farklı protokol uygulanır.
 • Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Hastaların %74’inde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini büyük oranda engellemiş ve mevcuttaki kötü durumun düzelmesine yardımcı olmuştur.

Parkinson Hastalığı Nedir?

Parkinson genellikle erkeklerde 40 yaş sonrası ortaya çıkan, yavaş ilerleyen ve genel olarak beyin hücrelerinin kaybı şeklinde tanımlanan; daha çok orta yaşlarda görülen beyin hastalığıdır. Parkinson, dopamin maddesinin (beyinde nöronlar arası etkileşimi sağlayan madde) sentez ve salınma yetersizliği kaynaklıdır. Dopamin üreten hücrelerin %60 ila %80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının belirtileri ortaya çıkar. Ne ölümcüldür ne de felç eder.

Beynimizdeki bu aksaklık, istirahat halinde titrememize normal hareketlerimizin yavaşlamasına neden olur. Genetik geçiş ve erkeklerde görülme sıklığı hastalığın devamlılığını sağlamaktadır. Parkinson başladıysa semptomları ilerlemeye devam edecektir.

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Koku duyusu kaybı veya azalması, uyku bozuklukları, kabızlık, titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi durumların hastalığın motor belirtilerinden yıllarca önce başladığı düşünülmektedir. Parkinson hastalığının en erken belirtileri enterik sinir sistemi, alt beyin sapı ve koku yollarında ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastalığı bu bölgelerden beynin daha üst bölümlerine yani substanisya nigra ve beyin kabuğuna doğru yayılım gösterir.

Araştırmacılar hastalığın erken döneminde beliren bu motor olmayan belirtilerin mümkün olduğunca erken tanınmasının böylece hastalığın ilerlemesini durdurmanın yollarını aramaktadırlar.

Parkinson’un ortaya çıkma yaşı ortalama 60’tır, her hastada farklıdır ve farklı belirtilerle ortaya çıkar. Semptomlar herhangi bir yaşta görülebilir, ancak 30 yaş altındaki kişilerde nadiren rastlanır. Genç yaşta ortaya çıkan formunda genetik nedenler ön plandadır. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve dolayısıyla semptomların ilerleyişi de farklılık gösterir.

Parkinson hastalığının belirtileri, hareketle ilgili olanlar ve hareketle ilgili olmayanlar (motor ve motor olmayanlar) şeklinde iki gruba ayrılabilir.

Motor Semptomlar:

Titreme, hareketin yavaşlaması (bradikinezi) ve kaslarda kasılma, hareket edememe (akinezi), uzuvlarda kasılma, tutarsız yürüyüş ve kamburluğu kapsar.

Motor Olmayan Semptomlar:

Uyku bozuklukları, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğu ve anksiyeteyi içerir.

Genellikle ortaya çıkan ilk semptomlardan biri bir elin hareketlerinde yavaşlama olmasıdır ve yürürken kolun savrulması da azalabilir. Buna omuz ağrısı eşlik edebilir.

 • Pek çok kişi başlangıçta ilk önceleri hafif düzeyde ve en çok dinlenme halindeyken fark edilen titremeler yaşar. Titremeler genelde elde oluşur, ancak kollar ve bacaklar da etkilenebilir. Bununla birlikte, Parkinson hastalarının %15’i hastalık seyri boyunca hiçbir zaman titreme yaşamaz.
 • Genellikle semptomlar vücudun tek bir tarafında başlar. Vücudun baskın tarafı etkilenirse, semptomlar en çok yazı yazma gibi alışılageldik bazı işlemleri gerçekleştirirken fark edilir. Titreme yaşayan ve semptomların vücudun baskın tarafını etkilediği kişilerin, doktora giderek erken teşhis ve tedaviden faydalanma olasılığı daha yüksektir.
 • Parkinson’un erken aşamalarındaki kişiler denge ile ilgili sorunlar da yaşayabilirler; örneğin ayakta dururken dengelerini yitirebilirler ya da arkaya dönerken veya ani hareketler yaparken zorlanabilirler. Parkinson hastaları genellikle daha az yüz ifadesi kullanır ve yavaş konuşabilirler. Uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete gibi motor olmayan semptomlar, çoğu zaman motor semptomlardan önce ortaya çıkabilir.

Parkinson Hastalığının Nedenleri

Parkinson Hastalığı 1817 yılında James Parkinson isimli bir İngiliz doktor tarafından tanımlanmıştır. Hastaların büyük bölümü genelde ileri yaşlarda başlayan ve ailesel olmayan “sporadik” denilen gruptadırlar. Küçük yaşta başlamış olan hastalığın genetik olma ihtimali daha yüksektir.

Beyin sapı bölgesinde bulunan, “substansiya nigra“ isimli bir hücre grubunda yavaş ilerleyen hücre ölümü ve dejenerasyon olmasıyla tanınmaktadır. Bu hücrelerdeki kayıp ve dejenerasyonun sebebi henüz bilinmiyor.

Siyah çekirdekteki hücre grubu “dopamin” isimli kimyasal maddeyi üretir. Dopamin, hareketlerimizin başlatılmasını, akıcı ve dengeli olmasını sağlar. Parkinson hastalığında dopamin eksikliği nedeniyle hastalığın belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Parkinson Hastalığı Tedavisi

Parkinson hastalığında öncelikle tedavi ilaçlarla yapılmaktadır. Prensip beyinde yetersiz üretilen dopamini yerine koymaktır. Cerrahi tedavi tüm hastalar için uygun bir yöntem değildir. Tedaviye yeterli yanıt alınamayan bazı belirtiler için cerrahi tedavi düşünülebilmektedir. Parkinson hastalığında dopamin eksikliği nedeniyle beyinde bazı bölgeler fazla çalıştığından, cerrahi yöntemlerle fazla çalışan bölgeler daha az çalışır hale getirilmektedir. Bu amaçla “yakma (destrüktif) cerrahisi” veya “pil takma cerrahisi (Derin beyin stimülasyonu)” olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca hastalık seyrini yavaşlatmak ve rahatlama sağlamak için yürüyüş, yüzme ya da diğer spor aktiviteleri önerilebilir.

Kök Hücre ile Parkinson Hastalığı Tedavisi

Kök hücrelerin zarar görmüş beyin hücrelerine dokunduklarında bu hücrelere dönüşme özelliği vardır bu nedenle Parkinson tedavisinde kullanılmaktadır.

Aynı şekilde zarar görmüş sinirleri ve kasları da tedavi eder. Bu şekilde hastalığın ilerlemesini yavaşlatır, tamamen durdurabilir ve gerilemesini sağlayabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın var olan durumu ile doğru orantılıdır. Hastalık çok ilerlemiş ise birden fazla kez tedavi uygulanması gerekebilir.

Verilen kök hücrelerin boyutu beyin hücrelerinin arasından geçebilecek boyutta küçüktür. Bu nedenle erken dönem teşhislerde tedavinin başarı oranı ciddi anlamda artmaktadır. Tedavi 45 gün ara ile 3 seans veya 3 gün üst üste seanslar şeklinde gerçekleştirilir.

Hastanın yaş ve kilosuna göre verilecek hücre sayısı belirlenir ve tedavi mezenkimal kök hücre (hastanın kendi yağ dokusu veya kemik iliğinden elde edilen) veya fetal kök hücre kullanarak gerçekleştirilir. Karar hastanın durumuna göre verilir. Yapılan çalışmalarda, kök hücre tedavisi ile çok yüksek oranda olumlu sonuçlar elde edilebilmiştir. Hastaların %74’ünde hastalığın daha ileri safhalara geçmesini büyük oranda engellemiş ve ilerlemiş kötü durumun düzelmesine yardımcı olmuştur.

Bu tedavi Ukrayna, Kiev’de bulunan GenCell Kök Hücre Tedavi Merkezi’mizde yapılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

PARKINSON Hastalığı en çok kimlerde görülür?

Genellikle 60 yaşın üzerinde başlar. Tüm Parkinson hastalarının çok az yüzdesinde hastalık başlangıç yaşı 20 ila 40 yaşları arasındadır. Genç yaş grubundaki hastalarda genetik nedenler araştırılmalıdır. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Dünyanın her yerinde ve her türlü sosyoekonomik koşulda rastlanılan hastalığın görülme sıklığı çeşitli ülkelerde farklıdır.

PARKINSON Genetik (Kalıtsal) bir hastalık mıdır?

40 yaş altı kişilerde görülen Parkinson hastalığına “Genç Yaşta Görülen Parkinson Hastalığı (GYGPH) denilmektedir. Bu gruptaki hastalarda genetiğin rolü fazladır. Bu nedenle ailesinde GYGPH bulunan bireyler, kalıtsal risk altındalar demek doğrudur.

PARKINSON Hastalığında titreme neden olur?

Dopamin maddesi, hareketlerimizin başlatılmasını, akıcı ve ahenkli olmasını sağlar. Parkinson olan hastalarda, siyah çekirdekteki hücrelerin azalması sonucunda dopamin eksikliği oluşmakta ve bu nedenle hastalığın belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Parkinson Tanısı Nasıl Konulur?

Parkinson Hastalığı tanısını koyarken hatırlanması gereken en önemli şey, hastalığın dört ana belirtisinden ikisinin bir süredir bulunması gerekliliğidir.

Dört ana motor belirtisi:

 • Titreme veya tremor
 • Hareketlerde yavaşlama (bradikinezi)
 • Kollar, bacaklar veya gövdede katılık veya rijidite
 • Denge sorunları ve muhtemel düşmeler (postural instabilite)

Parkinson teşhisi, benzer semptomlara sahip diğer hastalık olasılıkları elendiği veya hasta Parkinson ilaçlarına yanıt verdiği zaman konulur. Bu hastalığı net bir biçimde tanımlamak için özel bir test mevcut değildir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 • Yasuhara, T., Kameda, M., Sasaki, T., Tajiri, N., & Date, I. (2017). Cell Therapy for Parkinson’s Disease. Cell transplantation, 26(9), 1551-1559.
 • Politis, M., & Lindvall, O. (2012). Clinical application of stem cell therapy in Parkinson's disease. BMC medicine, 10(1), 1.
 • Murrell, W., Wetzig, A., Donnellan, M., Féron, F., Burne, T., Meedeniya, A., ... & Mackay‐Sim, A. (2008). Olfactory mucosa is a potential source for autologous stem cell therapy for Parkinson's disease. Stem cells, 26(8), 2183-2192.
 • Lindvall, O., & Kokaia, Z. (2009). Prospects of stem cell therapy for replacing dopamine neurons in Parkinson's disease. Trends in Pharmacological sciences, 30(5), 260-267.
 • Goodarzi, P., Aghayan, H. R., Larijani, B., Soleimani, M., Dehpour, A. R., Sahebjam, M., ... & Arjmand, B. (2015). Stem cell-based approach for the treatment of Parkinson's disease. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 29, 168.
 • Michel, F., Lévesque, T. N., & Rezak, M. (2009). Therapeutic microinjection of autologous adult human neural stem cells and differentiated neurons for Parkinson's disease: five-year post-operative outcome. The Open Stem Cell Journal, 1, 20-29.
 • Palmer, C., Coronel, R., & Liste, I. (2016). Treatment of Parkinson’s disease using human stem cells.

Detaylı Bilgi Al

;
Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro