Ülseratif Kolit

Ülseratif Kolit

Kök Hücre ile ÜLSERATİF KOLİT Tedavisi

Kök Hücre tedavisi ile ÜLSERATİF KOLİT hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir, gerilemesi sağlanabilir ve hatta tamamen durdurulabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın durumu ile orantılıdır.

 • Kök hücre ile ÜLSERATİF KOLİT hastalığı tedavisi dünya bilim adamlarının üzerinde çalıştığı yeni bir yöntem olarak kabul görmektedir.
 • Kök hücreler temel olarak, kemik iliği, yağ dokusu ve fetal (sperm ile yumurta döllendiğinde ortaya çıkan yapı) elde edilmektedir. Ameliyathane ortamında, kişinin kendi yağ dokusundan liposuction metodu ile küçük bir miktar örnek alarak Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda gerekli olan kök hücreleri ayrıştırılır.
 • Kişinin kendi dokularından elde edilen kök hücreler, ister sistemik olarak damar yolu ile, isterse daha hedefli bir şekilde direkt doku veya organa enjekte etme yöntemi ile verilir. İyi bir test ve analiz aşamasından geçerek uygun hastaya uygun tedavi yöntemi ile %90 üzerinde başarı elde edilmektedir.

ÜLSERATİF KOLİT Nedir?

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit, sindirim kanalında görülen, uzun süreli devam eden yani kronik seyirli bir hastalıktır. Bu hastalıkta sindirim kanalının iç yüzeyini örten tabakada hastalığın şiddetine bağlı olarak bazı değişiklikler oluşur, nedeni iltihabi reaksiyondur (inflamasyondur). Bu iltihabi reaksiyon çoğunlukla bağırsak iç yüzeyinde meydana gelerek bağırsak iç yüzeyini örten tabakada (mukoza) ülser, şişme, yaralanma, kanama ve tahriş ile seyreder.

İltihabi değişikliğin olduğu bölgede bağırsağın iç yüzünü döşeyen örtü tabakası olan mukozadaki ülserlerden dolayı hastalığa, ülserlerle karakterli hastalık anlamına gelen ülseratif kolit denir.

Kalın bağırsak (barsak) içinde en sık rektum ve sol kolon (kalın bağırsağın son bölümü) etkilenir. Sindirim kanalının (bağırsak kanalının) diğer bölümleri (örneğin: mide, ince bağırsak) etkilenmez.

İltihabi bağırsak hastalığının Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı olmak üzere iki farklı tipi bulunur. Bunlar haricinde her iki tipe de benzemeyen, arada kalan, belirlenemeyen bir tipi daha vardır.

ÜLSERATİF KOLİT Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Ülseratif kolit yalnızca kalın bağırsağı etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın tutulum yerine farklı isimler verilir. Bu nedenle iltihabi bağırsak hastalığı ile aynı anlama gelen ve hastalığın etkilediği bağırsak bölümünü ifade eden farklı isimler kullanılır.

Kalın bağırsak tutulumuna kısaca kolit denir. Buna ek olarak kalın bağırsağın tümünün etkilenmesine pankolit, sadece inen kolonun etkilenmesine sol kolit ve kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun etkilenmesine proktit denir. Hastanın şikayetleri hastalığın etkilediği bölgeye göre değişmektedir.

Ülseratif kolit hastalığının seyri sırasında hastalığa bağlı olarak gelişen sadece sindirim kanalını ilgilendiren sorunlar gelişebildiği gibi sindirim kanalı dışındaki organları içeren sorunlar da gelişebilir.

Ülseratif kolit hastalığı etkilediği bölgeye göre de sınıflandırılır. Sadece sindirim – bağırsak kanalını ilgilendiriyorsa lokal (bölgesel); bağırsak kanalı dışında diğer organları veya tüm vücudu ilgilendiriyorsa sistemik (ekstraintestinal) tutulum denir.

Bölgesel Etkiler

 • Derin ülserlerden meydana gelen ciddi kanamalar, bağırsak delinmesi, bağırsağın genişlemesi ve bağırsak hareketlerinin durması (toksik megakolon, toksik dilatasyon) en belirgin etkilerindendir. Bu lokal komplikasyonlardan en ciddi olanı toksik megakolondur.
 • Karında, ani olarak gelişen ileri derecede şişme, ateş, kabızlık ve genel durum bozukluğu bu komplikasyonun habercisidir. İnflamasyonun tüm kalın bağırsak duvarını tutması sonucu, kalın bağırsak incelir, genişler ve hatta delinebilir.

Sistemik (Bağırsak dışı) etkiler

Ekstraintestinal Bulguları:

Hastalıkta salgılanan maddeler uzak organları da etkiler. Ateş, kilo kaybı, güçsüzlük ve iştah azalması bunların başında gelir. Az da olsa bazı hastalarda eklem, deri, göz ve karaciğer rahatsızlıkları gözlenir.

Ülseratif Kolit Eklem Bulguları:

Distal (uç) eklemlerde inflamasyona (eklem iltihabına) neden olur. Bazı hastalarda omurganın alt bölümü ve leğen kemiği eklemleri (sakroiliak eklem) etkilenir. Parmaklardaki küçük eklemler, el, ayak, bilek ve dizler en fazla etkilenir. Omurgadaki eklem aralıklarını etkileyen ve daha şiddetli seyreden şekline ankilozan spondilit denir.

lseratif Kolit Deri Bulguları:

Deri altında kırmızı renkte şişlikler gelişebilir. Bunlar deride ve üzerine basmakla hassas nodüllerdir.

Piyoderma Gangrenosum:

Derin ülserlerle birlikte gelişen cerahatli deri yaralarıdır. Bu da aynı bölgelerde yerleşir. Üçüncü deri bulgusu, ağızda yerleşen, aftöz stomatit denilen, ağrılı yüzeyel ülserlerdir. Sıklıkla alt dudak ve diş etleri arasında, dilin her iki yanında ve dil kökünde yerleşir, bağırsaktaki hastalık iyileşince üç problemde düzelir.

Ülseratif Kolit Göz Bulguları:

Bazı hastalar gözde görülen ağrılı bir inflamasyon (iltihab) olan üveitten şikayetçidir. Bağırsak bulguları düzelince bu durum da düzelir.

Ülseratif Kolit Karaciğer Bulguları:

Safra yolları ve karaciğerde iltihabi değişiklikler (inflamasyon) gelişebilir. Bunlardan karaciğerde gözlenen inflamasyon, bağırsak inflamasyonu ile birlikte düzelirken, safra yollarını etkileyen sklerozan kolanjit düzelmez. Nadir de olsa safra yolları kanseri gelişebilir.

ÜLSERATİF KOLİT Hastalığının Nedenleri

Ülseatif kolitin nedeni kesin olarak bilinmemektedir fakat son yıllarda bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu teorileri ortaya atılmıştır. Hastalık, kalıtsal geçiş gösterebilir. Örneğin ailesinde ülseratif kolit olan bir çocukta bu hastalığın görülme ihtimali, sağlıklı ailelerin çocuklarına göre daha fazladır.

Hastalık bulaşıcı değildir. Çevresel faktörler arasında ise sigara ve alkol tüketiminin oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Aspirin, antibiyotik, doğum kontrol hapları hastalığın daha da şiddetlenmesine yol açabilir. Farklı teorilerde ise bir virüs veya bakterinin (mikrobik) bağırsak duvarındaki bağışıklık sistemi ile ilgili (immunolojik) olayları başlattığı ileri sürülmektedir.

ÜLSERATİF KOLİT Hastalığı Tedavisi

Hastalığı tamamen yok eden bir tedavi yoktur. Tedavide ağız yolu ile verilen haplar veya makattan bağırsak içine uygulanan lavman veya fitil şeklinde ilaçlar tercih edilir. Tedavinin erken kesilmesiyle hastalık yeniden alevlenebilir. Bu nedenle tedavinin uzun süre (yaşam boyu) olması gerekir. Bu şekilde hastalığın yeniden ortaya çıkması önlenmiş olur. Hastalığın tamamen ortadan kalkması, ancak hasta bağırsağın ameliyatla çıkarılması ile mümkün olur.

Kök Hücre ile ÜLSERATİF KOLİT Hastalığı Tedavisi

Hastalığın genetik kaynaklı olduğu kesin olmamakla beraber genetik yapısı bozuk olmayan ve fetüsten elde edilmiş kök hücre uygulanabilir. Kök hücre tedavisi vücudun savunma sistemini güçlendirdiği için hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Vücudun savunma sisteminin güçlenmesi ile beraber iltihap kurumaya başlar. Bu şekilde hastalığın ilerlemesini yavaşlatır, tamamen durdurabilir ve gerilemesini sağlayabilir. Tedavinin başarı oranı hastanın yaşı, hastalığın süresi ve hastanın var olan durumu ile doğru orantılıdır. Hastalık çok ilerlemiş ise birden fazla kez tedavi uygulanması gerekebilir. Kök hücreler, ister sistemik olarak damar yolu ile, isterse daha hedefli bir şekilde direkt doku veya organa enjekte etme yöntemi ile verilir.

Bu tedavi Ukrayna, Kiev’de bulunan GenCell Kök Hücre Tedavi Merkezi’mizde yapılabilmektedir.

Tedavideki Başarı Oranı:

İyi bir test ve analiz aşamasından geçerek uygun hastaya uygun tedavi yöntemi ile %90 üzerinde başarı elde edilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÜLSERATİF KOLİT Genetik (Kalıtsal) bir hastalık mıdır?

Bazı ailelerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Hastaların %20 kadarında birinci derece akrabaları da hastalıktan etkilenir. Buna karşın günümüze kadar belirlenmiş kesin bir geçiş yoktur ama yatkınlık vardır demek mümkündür. Örneğin; Anne ve babasının her ikisinde de inflamatuvar barsak hastalığı olan çocuklardaki risk % 36’ya kadar çıkabilir.

ÜLSERATİF KOLİT Tanısı Nasıl Konulur?

En önemli tanı yöntemi doktorun hastayı değerlendirmesi ve muayenesidir. Buna ek olarak kesin tanı için bazı tetkikler yapılması gerekir.

 • Özellikle gaitada bazı bakteriler ve amip (parazit) için inceleme yapılmalıdır. Çünkü shigella gibi bazı bakteriler ve Entamoeba histolityca gibi bazı parazitler ülseratif kolite benzer tablo oluşturabilirler.
 • Anemi, beyaz küre yüksekliği ve sedimantasyon yüksekliği görülebilir. Anemi (hemoglobin düşüklüğü – kansızlık) kanamadan dolayı olur. Beyaz küre ve sedimantasyon yüksekliği yangı (iltihap – inflamasyon) olayının şiddetini yansıtır.
 • Hastadaki belirtiler ülseratif koliti düşündürüyorsa kalın bağırsağın içini örten tabakanın (mukoza) incelenmesi gerekir. Makattan (anüsten) yerleştirilen özel bir cihaz ile doktor, kalın bağırsağı ve rektumun içini örten tabakayı görebilir ve mikroskop altında incelemek üzere hastalığın olduğu bölgeden örnek (biyopsi) alabilir. Bu inceleme ile iltihabi barsak hastalığı ile benzer belirti ve bulguları olan diğer etkenler saptanabilir.
 • Kalın bağırsağın ilaçlı filmi (çift kontrastlı kolon grafisi, baryumlu lavman) çekilerek hastalığın tipi ve yayılımı hakkında fikir edinilebilir. Büyük abdestte kan sayımı ve amip incelemesi yapılarak benzer belirtilere yol açan diğer hastalıkların ayırıcı tanısı yapılabilir.

ÜLSERATİF KOLİT’in CROHN Hastalığından Farkı Nedir?

Zaman zaman birbiriyle karıştırılsa da bu iki hastalığı birbirinden ayıran önemli belirtiler vardır:

Ülseratif kolit hastalığında, ishal ve kanlı dışkılama en önde gelen bulgu iken Crohn hastalığında, karın ağrısı, ateş, kilo kaybı ve halsizlik, deri arasında fistül gelişimi, ince veya kalın bağırsak tıkanıklığı gibi bulgular mevcuttur.

Ülseratif kolit hastalığı sadece kalın bağırsakta görülürken, Crohn hastalığı ağızdan, makattan anüse kadar her bölgede oluşabilir. Ülseratif kolit hastalığında sadece kalın bağırsağın içini örten yüzeysel tabaka (mukoza ve submukoza) hasta iken, Crohn hastalığında sadece yüzeysel tabakası değil, bağırsağın tüm katları hastadır.

Bilimsel Çalışmalar:

 1. Ismail, A. E., Maher, M. M., Ibrahim, W. A., ASaleh, S., & Makboul, K. (2015). Role of Autologous Bone Marrow Stem Cell Transplantation in the Treatment of Active Ulcerative Colitis. J Stem Cell Res Ther, 5(313), 2.
 2. Flores, A. I., Gómez-Gómez, G. J., Masedo-González, Á., & Martínez-Montiel, M. P. (2015). Stem cell therapy in inflammatory bowel disease: A promising therapeutic strategy?. World journal of stem cells, 7(2), 343.
 3. GREGOIRE, C., Louis, E., BRIQUET, A., LECHANTEUR, C., BAUDOUX, E., GIET, O., … & BARON, F. (2017). The role of mesenchymal stem cells in the treatment of ulcerative colitis and Crohn’s disease. The Biology and Therapeutic Application of Mesenchymal Cells, 730-753.

Detaylı Bilgi Al

;
Tüm Hakları Saklıdır. ©2018 GenCellPro